X
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
Aktualności
17.01.2012

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się dnia 2 lutego (czwartek) 2012 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.

Czytaj więcej
05.01.2012

Posiedzenie odbędzie się 20. stycznia (piątek) 2012 o godz. 14.00.

Posiedzenie Zarządu w dniu 20. stycznia 2012 r. zostało odwołane.

 

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45]
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020".